โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา - ทัศนศึกษา - AQUARIA PHUKET

ภาพบรรยากาศความสนุก สนาน
คุณครูใหญ่ได้พา คณะครู พนักงาน และ นักเรียน ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถามศึกษา
ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือ Aquaria
ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลภูเก็ต...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film by : Nonggy
Edit by : Nonggy

4X4 CARS CLASSIC UBER DRIVER City Car Driving Games Android iOS - Taxi Sim 2020 Gameplay

ESSE BEY NÃO É DE DEUS | CONFESSIONÁRIO BLADER #13 BEYBLADE BURST SPARKING

ARENA DE PEDRA! CYBER LIGA DE COMBOS #05 BEYBLADE BURST BATTLE ZERO NINTENDO SWITCH

QUE PODER FOI ESSE?! BRAVE VALKYRIE VS SUPER HYPERION Beyblade Burst Sparking Ep 29 Review
Placebo - Meds { Warframe shawzin cover }